Disponujeme potrebnými certifikátmi. Naši zamestnanci majú všetky certifikáty a skúšky potrebné na prácu s klimatizačnými a vzduchotechnickými technológiami a zariadeniami.