Klimatizácia a chladenie v dnešnom prehriatom svete má veľmi veľký význam.
V dnešnej dobe trápi ľudstvo globálne otepľovanie dôsledkom čoho dochádza k premene celej klímy na Zemi k horšiemu. Vedci konštatujú, že život je na našej planéte ohrozený dôsledkom skleníkového efektu čo vytvárajú nazhromaždené plyny ako kysličník uhličitý a podobne. Organizujú na túto tému vedecké konferencie a ich výsledky sa zverejňujú, ktoré by sme mali využiť na záchranu celej planéty. Do tejto činnosti sa aktívne zapájajú aj jednotlivé štáty, ktoré na svojich stretnutiach riešia vzniknuté problémy ale nie vždy úspešne.

V každej oblasti života sa snažíme o to, aby sme znižovali množstvo kysličníka uhličitého a plyny na poškodzovanie ozónovej vrstvy. V rôznych oblastiach priemyslu teda je to veľká výzva a preto aj výrobcovia si vymýšľajú nové materiály, aby vyhovovali novým požiadavkám, ktoré sú vypracované spoločnými smernicami pre jednotlivé priemyselné odvetvia na zníženie emisií.
Klimatizácia a chladenie je jednou takou oblasťou, pretože vo svete v dôsledku otepľovania sa stále používa viac týchto zariadení na chladenie.

Kde a ako sa tu dá chrániť životné prostredie?

Nové ekologické chladivo R 32 odpovedá požiadavkám legislatívy európskej únie a efektívne znižuje vypúšťané emisie do ovzdušia a nepoškodzuje ozónovú vrstvu, ktorá je pre nás životne dôležitá. Nové vyrobené klimatizácie sa plnia s tým novým chladivom R 32, ktorý má chladiaci výkon vyšší o 4 percenta, koeficient účinnosti o 5 percent a množstvo chladiva sa znižuje o 29 percent. Význam tohto chladiva spočíva v úspore na emisiách CO2 asi o 77 percent oproti používanému chladivu R410A, ktoré má byť odstránené z obehu do roku 2025.

Po odbornej stránke o chladive R 32 by sme mohli písať aj celé stránky, ale to nie je našim účelom. Popísané parametre hovoria o sebe a ďalším cieľom výskumníkov a vedcov je stopercentná účinnosť budúceho chladiva do klimatizácií.
Klimatizácia a chladenie s využitím ekologického nového chladiva R 32 sa stáva bezpečnejším prostriedkom z hľadiska životného prostredia.