Klimatizácia fan coil

Tepelné čerpadlá určené na vykurovanie sú dnes veľmi známe aj z toho dôvodu, že sú šetrné voči životnému prostrediu čiže sú ekologické, ale pritom sú aj ekonomické z dôvodu, že majú nízku spotrebu elektrickej energie. Tepelné čerpadlo vzduch – voda je dômyselným prostriedkom našej doby čo samozrejme je výsledkom drahej výskumnej činnosti klimatizačných firiem.

Klimatizácia fan coil –  ako to funguje?

Veľkou prednosťou tepelného čerpadla je , že okrem vykurovania môže mať aj funkciu chladenia. Z tejto univerzálnej funkcie vyplýva, že čerpadlo môžeme používať celoročne. Naše ubytovacie priestory v zime vykurujeme a v lete schladíme. Ako je to možné ?

Tepelné čerpadlo prakticky funguje na princípe chladničky a to je, že odčerpáva teplo. Podstatné je len smer prečerpávanie vzniknutej tepelnej energie. V zimnom období je to smer zvonka do interiéru a v lete opačne zvnútra smerom von do exteriéru. Vzniknutá tepelná energia v čerpadle sa posúva smerom na kúrenie alebo na schladenie podľa našej voľby. Máme tu ešte jednu dôležitú funkciu a je to ohrev vody do domácnosti alebo aj do vlastného bazéna.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda pri funkcii vykurovania vzniknuté teplo využíva na ohrev vody s ktorou potom vykuruje radiátory. Samozrejme tepelné čerpadlo dokáže aj vodu schladiť pomocou ktorej funguje ako klimatizácia na schladenie priestoru. Klimatizácia s vodným chladením sa odborne nazýva fan coil. Také tepelné čerpadlo má vnútornú a vonkajšiu jednotku, kde vonkajšia jednotka vyzerá ako u klasickej klimatizácie. Vnútorná jednotka však je iná. Je to hydrobox s výmenníkom  odkiaľ sa voda pomocou rúr sa rozvádza do koncového chladiaceho elementu. Odtiaľ sa potom rozvádza ochladená voda. Na tento účel sa používa stropný alebo stenový vykurovací systém. Pri tomto chladení vznikne vysoká kondenzácia vlhkostí preto sa nemôžu používať na schladenie priestoru klasické radiátory.

V praxi sa najviac osvedčili stropné a stenové chladenia, kde sú aj špeciálne izolované veľké plochy a chladiaci efekt je vynikajúci. Tu sa musí sledovať teplota rosného bodu čo sa zabezpečuje automaticky.

Táto technológia klimatizácie s vodným chladením je veľmi účinná ale aj pomerne drahá a neodporúča sa pre menšie rodinné domy. Najlepšie využitie majú pri veľkých obchodných budovách alebo úradoch, kde je rýchlejšia návratnosť investícii.