Klimatizácie a filtre

Klimatizácie a filtre úzko súvisia, pretože pri chladení priestorov sa filtre zanášajú a môžu spôsobiť zhoršený výkon klimatizačného zariadenia.

Klimatizácie sa stávajú v dnešnom modernom svete súčasťou našich domovov a pracovísk. Stretávame sa s nimi na každom jednom kroku. Hlavne v horúcich letných dňoch si život bez fungujúcej klimatizácie ani nevieme predstaviť.

Poznáme hlavné zásady používania klimatizačných jednotiek, ktoré sú dôležité z hľadiska zachovania zdravia. Vieme, že človek ľahko prechladne pri veľkom teplotnom rozdiely medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Okrem problému chladenia vzduchu je dôležitá aj jeho čistota, ktorú pri klimatizácii sa riešia s filtrami rôzneho druhu.

Klimatizácie a filtre – aké druhy filtrov používame v klimatizačných jednotkách?

Prachový filter – S takým filtrom musí byť vybavená každá klimatizácia všade, kde sa používa. Prachový filter je základným filtrom a je vyrobený z plastu a ľahko sa čistí umývaním. Tieto filtre pokrývajú tepelný výmenník a pri nasávaní vzduchu zachytávajú z neho veľké častice nečistôt. Údržbu týchto filtrov môžete si vykonať sami.

Plazmový filter – Je elektrický čistič vzduchu, ktorý odstraňuje zo vzduchu aj najmenšie častice prachu. Toto elektrostatické čistenie prebieha nasledovne :

  1. Elektricky sa nabijú prachové častice vzduchu
  2. Nabité častice sa prichytia na kolektor
  3. Nasleduje vyčistenie plazmového filtra

Tento filter odstraňuje aj vírusy a baktérie a preto sa využívajú aj v nemocniciach na operačných sálach.

HEPA filter – Používa sa hlavne vo zvlhčovačoch vzduchu a odstraňuje najúčinnejšie všetky častice výdušného prachu vrátane aj cigaretového dymu. Tento filter sa odporúča meniť raz ročne.

Ionizátor – Ionizáciou vzduchu častice prachu dostávajú elektrický náboj a sú priťahované na opačne nabité zberné dosky tzv. kolektory. Táto metóda čistenia je taká účinná, že odpovedá kvalite čistého vzduchu v prírode.

Samozrejme okrem týchto filtrov v ponuke sú aj ďalšie špeciálne filtre so špeciálnymi účinkami.

Klimatizácie a filtre aby účinne fungovali bez vedľajších účinkov na zdravie človeka, treba zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu klimatizačných jednotiek. Túto činnosť vykonávajte dvakrát do roka po letnej a zimnej sezóne. Čistenie a údržbu zverte odborníkom, ktorí sú školení pre túto činnosť. Neodborným zásahom môžete niečo pokaziť.