Naši technickí pracovníci majú 18-ročnú prax v montážach a údržbe klimatizačných a chladiarenských zariadení vrátane realizácii elektroinštalačných prác. Táto prax a odbornosť je garanciou vysokej profesionality