Tepelné čerpadlá v dnešnej dobe majú obrovský význam aj z toho dôvodu, že šetria životné prostredie tj. majú nízke emisie a na druhej strane spotrebujú len málo elektrickej energie. Poznáme tepelné čerpadlo voda vzduch a tepelné čerpadlo vzduch vzduch a oba druhy čerpajú energiu z okolitého vzduchu, zeme alebo vody podľa typu čerpadla.

Z hľadiska úspornosti využitia tepelného  čerpadla vychádzame z toho, že pri použití 1 kW elektrickej energie na pohon kompresora získame 2 – 5 násobok energie na chladenie, vykurovanie alebo na ohrev teplej vody. Tepelné čerpadlo už tu predstavuje nový prostriedok miesto klasického kotla pre domácnosť. Práve z toho dôvodu tepelné čerpadlá využívame pre rodinné domy, samostatné podniky alebo aj pre úradné budovy so samostatným vykurovaním.

Na jednej strane máme úspornú prevádzku, ale vlastne aké sú náklady na realizáciu takého zariadenia? Cena tepelného čerpadla voda vzduch alebo vzduch vzduch, z dôvodu rozšíreného predaja stále klesá, pritom ceny energii ako elektriny a plynu stále stúpajú. V prípade, keď meníme elektrické vykurovanie za tepelné čerpadlo voda vzduch návratnosť investícii môžeme predpokladať asi na 5 rokov. Pri projektovaní tohto zariadenia treba brať v úvahu všetky aspekty využitia. Len kvalitný odborný projekt so správnou inštaláciou môže zabezpečiť veľké úspory energie a bezchybné fungovanie zariadenia. Pri spracovaní projektu dostanete aj presnú cenovú ponuku podľa ktorej si viete zabezpečiť financie.

Podmienkou použitia tepelného čerpadla je správne, odborné zateplenie celého objektu, aby nedochádzalo k tepelným únikom a nevytvárali sa na objekte nežiadajúce tepelné mosty. Po samotnom zateplení  budovy  môžeme získať úspory energie od 20 do 60 percent oproti počiatočnému stavu. Na používanie týchto zariadení sú k dispozícii aj štátne dotácie, preto sa informujte aj o týchto možnostiach.

Tepelné čerpadlo voda vzduch má tie výhody oproti iným čerpadlám, že má nižšiu cenu a rýchlejšiu návratnosť nákupnej ceny čerpadla, má lacnejšiu montáž, má celoročnú prevádzku s využitým na ohrev úžitkovej vody.

V našom článku sme Vám priblížili čo to obnáša tepelné čerpadlo, aké má výhody a ako šetrí okolie. Dúfame, že by ste takisto chceli takéto úsporné zariadenie do Vášho domu. Informácie na webstránke http://shop.e-qube.eu/.