Ponúkame profesionálnu spoluprácu.
Zabezpečujeme dodávky všetkých typov klimatizačných zariadení na základe Vašich požiadaviek, alebo projektovej dokumentácie. Bezplatne Vám pripravíme cenový návrh na základe projektovej dokumentácie, alebo obhliadky priestorov. Realizujeme montáž s následným záručným a pozáručným servisom.